Първи проект на Destructive Creation – “Камилите”

Първият проект на Destructive Creation се осъществи 2011 година. Нарисуваните камили се намират зад паметника на Съветската армия в София.

 

Destructive Creation’s First Project – ‘The Camels’

Destructive Creation’s first project became a fact in 2011. The painted camels are located behind The Soviet Army Monument in Sofia.

 

2

От едната страна на изправената камила е изобразено знамето на Израел и надписът гласи: “Кой ми е седнал на мястото”. На седналата камила едната половина е изрисувана със знамето на Израел, а другата със знамето на Палестина.

 

One part of the standing camel is painted in the colors of the Israeli flag, with “Who’s taken my spot?” written on the side. One half of the sitting camel is painted in the colors of the Israeli flag and the other – in the colors of the Palestinian one.

 

От другата страна на изправената камила е изборазено знамето на Палестина, върху което има надпис, който гласи “Кой ми е седнал на мястото”. И в двете половини на седналата камила има гласящ надпис “Кой е прав”.

 

The other side of the standing camels is also painted in the colors of the Palestinian flag, again with the words ”Who’s taken my spot?”. On both sides of the sitting camel, the words read “Who’s (up)right?” (A word play in Bulgarian, where the word ‘прав’ means both standing upright and being morally right in an argument of some sort.)

 Коментирай