Библиотечки в тролея

Поставяне на 4 библиотечки в градския транспорт. Библиотечките са с по 3 вързани със стоманено въже книжки – 1 Малкият принц и 2 книжки с мъдрости.Коментирай