28 г от Аварията в Чернобил

28 years Since the Chernobyl Disaster

Поставяне на инсталация по случай 28ма годишнина от аварията в Чернобилската атомна електроцентрала 26.04.1986г. Аварията се случва в Украйна, но засяга цяла Европа. 28 години по-късно случващото се в Украйна не е по-малко тревожещо…
Денят на поставяне на инсталацията е ден след “Денят на Европа” – 9ти май – “Денят на победата” – по време на военният парад в Москва, и полагането на венци на паметникът на Съветската армия в София. Инсталацията е поставена в парка пред НДК, между частта от берлинската стена и паметникът за жертвите на комунизма на който също се полагат венци днес.

28 years Since the Chernobyl Disaster

The installation of a work commemorating the 28th anniversary of the disaster at the Chernobyl Nuclear Plant on 26.04.1986. Though incident took place in Ukraine, it affected all of Europe. 28 years later the current situation in Ukraine is no less alarming…
The day of the installation was a day after “Europe Day” – May 9th otherwise known as “Victory Day,” when laurels are placed at the Soviet Army Monument in Sofia. The installation is situated in the park of the National Palace of Culture, between the Berlin Wall Monument and the monument commemorating the victims of communism, at which there will also be laurels placed.Коментирай