Потенциал

Кашоните, които изграждат скелета и цигарените кутии от облицовката са извадени от боклука. Въпреки това, събрани около една обща идея изграждат 4 метров мощен робот.

Инсталацията дава възможност на всеки да се включи в изграждането й, като донесе своята цигарена кутия, която ще бъде прикрепена към основата на робота.

Всяко дете има заложено креативно мислене и ако не е искало да прави точно робот от цигарени кутии, е създавало и измисляло нещо друго. Повечето хора, пораствайки изгубват тази детска креативност, а това е дарбата, чрез която се справяме с трудностите и правим живота си по-интересен.Коментирай