"Израснали през комунизма"

Специални благодарности на Йордан Жечев, благодарение на който този проект бе осъществен.
Третият проект на Destructive Creation бе направен за Sofia Design Week 2012 и носи името “Израснали през комунизма”. Той беше представен на първи етаж на СБХ (Съюз на българските художници), намиращ се на ул.”Шипка” №6. Проектът представлява Лада с израснало дърво през покрива й и цветя вътре в купето й.

 

Growing Up During the Communism

Special thanks to Jordan Jechev, who made this project possible.

Destructive Creation’s third project was made for Sofia Design Week 2012 and is named ‘Growing Up During the Communism’. It was presented at the first floor of BAU (Bulgarian Artists’ Union), at 6th Shipka Str. The project is an old Lada card, with a tree growing through its roof and flowers on the inside.

 

 Коментирай