Альоша

Паметникът на Съветската армия в Пловдив или Пловдивския Алоша е най-големият монумент в града. На 21 септември беше превърнат в антигерой с червено наметало и черна маска. Паметникът се издига на хълма Бунарджик, преименуван на Хълма на освободителите след построяването му в чест на “непобедимата съветска армия – освободителка”. Альоша е построен по повод 10 години от Втората световна война на същия хълм, на който е издигнат скромен паметник в чест на освобождението на Пловдив от Турско робство. Това превръща хълма в пантеон за освободителите на България в различните епохи. Но докато първият паметник е гледан с уважение от всички, вторият е тема на множество спорове и обществени дискусии за това дали мястото му е там. През годините възниква и идея за демонтирането му. Акцията с поставянето на черна маска и червено наметало на монумента е с цел превръщането му в логичното продължение на тази “традиция” – на върха на Бунарджика да се строят паметници на освободители. И, ако армията-освободителка и фашизмът, от който ни освобождават, са противоречиви и обсъждани теми, то освободителите ни от “комунизма” в близкото минало единодушно могат да бъдат изобразени като отново въоръжени и за пореден път превърнали се в национални супергерои. Но този път с маски.

Alyosha
The monument of the Soviet Army in Plovdiv – also known as Plovdiv’s Alyosha – is the city’s biggest monument. On September the 21st he was turned into an anti-hero with a red cape and a black bandana.
The monuments stands on the Bunardjik Hill, renamed into the Liberators’ Hill after the monument is built to honor the “invincible liberators from the Soviet Army”. Alyosha is built 10 years after the Second World War on the same hill where a humble monument commemorating Plovidv’s liberation from Turkish slavery stand. This makes the Bunardjik Hill into a pantheon of Bulgaria’s liberators from different ages. While the older of the two monuments is cherished by everyone, however, the need of Alyosha’s presence is often questioned. Through the years there have been suggestions for its removal.
The campaign for masking and caping Alyosha aims to continue the tradition of building monuments to liberators on the top of Bunardjik. And while the Soviet Army that liberated us and the fascism that it liberated us from are both conflicting topics, surely those that liberated us from communism in the near past can be pictured as armed national superheroes. This time with masks.

 

12998_10201381933782443_1598997563_n

102_8912Коментирай