Тетрис

Изработване на 5 бар маси за заведението “Лодки” в Борисовата градина във формата на елементи от тетрис. На повечето снимки от процеса се вижда и москвича “В. Космич”, предоставен и предназначен за четвъртия “София диша” фестивал С:[ .

 

Tetris

Building five tables for restaurant Lodki in Park Borisovata Gradina, shaped like tetris pieces. In most of the pictures, the “V. Kosmich” Moskvitch, given to us for the fourth annual Sofia Breathes festival, can be seen. С:[

 

 

 

 Коментирай